De vereniging ONDERsteBOVEN heeft als doel:


1.   in samenwerking met andere verenigingen of personen, bij voorkeur uit Neerpelt en omgeving, die werkzaam zijn rond ontwikkelingssamenwerking, multicultureel samenleven, duurzame ontwikkeling en internationale solidariteit, een Wereldfeest te organiseren.


2.   mee te werken aan allerhande, o.a. culturele manifestaties met dezelfde doelstellingen.


3.   bij te dragen tot het verspreiden van informatie over en verwerven van inzicht in de problemen van de (wereld-)samenleving;


4.   acties te stimuleren, zelf te organiseren en te helpen coördineren om de bevolking gevoelig te maken voor deze problemen;


5.   fondsen te verzamelen om haar activiteiten te verwezenlijken en groepen of personen die actief zijn rond ontwikkelingssamenwerking, multicultureel samenleven, duurzame ontwikkeling en internationale solidariteit, mogelijk financieel te ondersteunen indien zij een beroep doen op onze solidariteit.