Hier een sfeerfoto van 2017. Het geroffel van djembe's is al jaren een vaste waarde op ONDERsteBOVEN :)